fbpx

 

Si quandu 'nbecchiu sugnu ruttamatu,
mintitimi nt'on postu assai isolatu;
non vogghiu stari n'menzu e pisantuni
chi passunu i jurnati 'nto stratuni.

Si quandu 'nbecchiu sugnu malridottu,
chiamatimi di sira, versu l'ottu.
E' l'ura in cui cumparunu li stelli,
cusì parramu puru i cosi belli.

Ma sì, 'nbecchiandu, sugnu furtunatu
e non fazzu di pisu a li me figghi
e non motivu i sciarra 'nte famigghi,
allura u nomu i Diu sempri è lodatu.

(Nino Romeo)